Educating tomorrow´s consultants

Svenska Feng Shui Förbundet

Konsultutbildning

Nordic Style Feng Shui

På Nordic School of Feng Shui´s konsultutbildning får du viktig grundläggande kunskap om hur miljö, färg och form samspelar för att bilda en balanserad helhet i rum och byggnader så att människor trivs och mår bra.

Här utvecklas din intuition och känsla men också förståelsen för hur viktiga väderstrecken är. Marken, tomtens naturliga förutsättningar och hur ett hus placeras i naturen spelar en avgörande roll för vårt välmående och trivsel. 

I västvärlden används feng shui ofta inom inredning och vi "översätter" feng shui för att passa nordiska inredningsförhållanden. Du lär dig också att använda kompassen och tekniker från klassisk feng shui.

Feng shui är så mycket mer än bara ett verktyg för inredning. Här finner du historia, naturvetenskap, filosofi, konst och livsåskådning i en skön blandning. I feng shui finns något för alla oavsett intresse, arbete eller livssyn och du kan i slutändan välja att använda de delar som passar just dig. De flesta blir positivt överraskade över vilket djup som döljer sig i ämnet. 

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av arkitektur, design, färg, form, inredning, hälsa och personlig utveckling för att få en bredare kompetens.

Viktigt

  • Vid avbruten utbildning återbetalas inte kursavgift, då du uppburit en plats. Anmälan är bindande. 
  • Betalning skall ha kommit in före kursstart. 
  • Det finns alltid möjlighet att ta igen det du eventuellt missat eftersom alla kursdagar spelas in. Vid längre tids sjukdom erbjuds du plats vid nästa utbildningstillfälle. 
  • Den totala utbildningstiden får inte överskrida 4 år. 
  • Om skolan av någon anledning måste ställa in en kurs återbetalas helt inbetalt belopp.
  • Om skolan av någon anledning måste avbryta en pågående kurs, erbjuds plats i annan grupp/ inspelade lektioner alternativt återbetalas varje enskilt steg som blir inställt.

Kvalitet i utbildningen

  • Våra lärare har gedigen utbildning och lång yrkeserfarenhet.
  • Nordic School of Feng Shui är medlem av Svenska Feng Shui Förbundet för trygghet och kvalitet i din utbildning.
  • Efter avslutad utbildning med godkänt certifieringsarbete, har du möjlighet att bli medlem i Svenska Feng Shui Förbundet.

“The value of an education is the training of the mind to think something that cannot be learned from textbooks.”

Albert Einstein

Nordic School of Feng Shui
Sockenvägen 1
475 31 Öckerö
Sweden

Phone: +46(0)704 505714

Email: info@nordic-fengshui.com

Facebook  Instagram